Tunay na “contentment”

download

download (1)
credit to the owner of these pictures

 

Awit 73

Ang sumulat ng salmo na ito na si Asaph ay tiyak at may kaseguraduhan sa kanyang puso na ang Panginoon ay tunay na mabuti (v.1). Datapwat, inamin niya sa verse 2 na kamuntik na siyang mahulog sa pagkakasala at tuluyang lumayo sa Diyos dahil sa kanyang inggit na naramdaman sa mga masasama (v.3).

Sabi ni Asaph sa verse 4 to 5, ang mga masasama, wala silang dinadanas na hirap, malakas ang kanilang mga katawan at wala silang karamdaman, hindi nila nararanasan ang mga karaniwang problema na nagpapahirap sa mga tao, hindi nila problema ang araw- araw na gastusin, wala silang inaalalang bayarin sa eskwela o pambili ng maintenance, hindi nila kailangang magtrabaho ng magtrabaho para kumita.

Kaya naman sabi ni Asaph sa verse 6, mayayabang sila at inaapi ang kanilang kapwa. Nagsasalita pa sila ng masasama laban sa Diyos at sa mga tao. Na maging ang mga ibang mamamayan ng Diyos ay sumusunod at naniniwala sa kanila (v. 10). Sabi pa nga nila, “Paano malalaman ng Diyos? Walang alam ang kataas- taasang Diyos” (v. 11).

At marahil sa inis ni Asaph ay nasabi niya, “Ganito ang buhay ng masasama, walang nang problema, yumayaman pa!”

Nagsimula ring kwestyunin ni Asaph ang kanyang pananampalataya.

“Wala bang kabuluhan ang malinis kong pamumuhay at paglayo sa kasalanan?” (v.13)

Sapagkat kabaligtaran ng mga masasama, siya ay dumaranas ng pagdurusa at kahirapan. (v.14)

At kahit saang anggulo niya tignan, oppressive, malupit ang tadhana sa kanya.

Matindi ang issue ni Asaph laban sa mga masasama, subalit ang pinakaugat ng kanyang problema, ay ang kanyang puso.

Inggit, ito ang naging tunay na problema ni Asaph. Inggit sa masagana, carefree o walang problema, o hayahay na buhay ng mga masasama. Ang inggit ay nagmumula sa puso na hindi kuntento at sabi nila ang gamot sa inggit ay makuntento sa kung ano ang mayroon ka.

Ano bang mayroon ka ngayon?

Kuntento ka kasi wala namang may sakit sa pamilya ninyo, hindi mo kailangang mainggit sa kapitbahay mong ubod ng yaman.

Kumakain kayo tatlong beses sa isang araw. Nakakapag- aral ang mga anak. Maayos ang trabaho at pamumuhay ninyo, bagaman simple. Mayroon kang ministry sa church kung saan magaling ka. Nagmamahalan kayong mag- asawa. Masaya ka bilang single, marami ka namang kaibigan at bata ka pa naman. Maganda ang takbo ng career mo, kahit hindi pa mataas ang posisyon mo at di pa kalakihan ang sahod.

Mayroon ka kahit papanu, kahit wala ka nung mayroon sila.

Subalit, sa puntong ito, ay mali ang object ng contentment.

Kasi kapatid paano kung isang araw, tamaan ka ng matinding karamdaman, mawalan ka ng mahal sa buhay, mawalan ka ng trabaho at kabuhayan, maghiwalay kayong mag- asawa kasi walang forever, ang meron lang, forever kang single at ang tanda mo na. Kinailangan kang alisin ng Panginoon sa iyong paglilingkod dahil hindi ka para doon.

Yong mga maliliit at kakaramput na mayroon ka ay wala na rin. Mananatili ka bang kuntento?

Saan nga ba masusumpungan ang tunay na contentment o kaligayahan at satisfaction?

Balikan natin si Asaph, hindi natin alam kung ano ang kahirapang dinadanas niya sa mga panahong isinulat niya ang awit na ito, base sa Salmo (v.14), sinabi niya nagdurusa ako buong araw, bawat umaga ako’y inyong pinaparusahan.

Subalit si Asaph, sa kabila nito, natagpuan niya ang mayroon siya na hindi kailanman mawawala– mananatili hanggang sa walang hanggan–at iyon ay ang Panginoon.

Ang Panginoon, ang makapangyarihang Panginoon, ang lumikha sa tao ayon sa kanyang wangis (Genesis 1:27), siya din ang patuloy na nagbibigay ng buhay sa atin (1 Corinthians 8:6c)–at ang lahat ng ito, ayon sa kanyang salita ay ginawa ng Dios upang hanapin natin siya, upang hanapin natin siya. (Acts 17:26-28)

Nang pumasok ang kasalanan sa mundo at paalisin sa hardin ng Eden ang ating mga unang magulang na sina Adan at Eva ay tuluyan na ring nawalay sa presensya ng Panginoon ang tao.

Ayon sa isang manunulat at siyentipiko na si Blaise Pascal, dati umano ay mayroong tunay na kaligayahan ang tao dahil siya ay nasa piling ng banal na Diyos subalit dahil sa nangyari (pagsuway nina Adan at Eva) ang naiwan na lamang sa atin na mga sumunod sa kanila ay ang bakas ng totoong kaligayahan na pilit na pinupunan at ang pinagmumulan umano ng mga nasa at kahinaan.

Pilit hinahanap ng tao iyon na nagiging sanhi ng discontentment o hindi pagkakuntento.

Subalit, tayo na mga iniligtas na ng Panginoon sa pamamagitan lamang ni Hesu Kristo—gaya ni Asaph, nahanap na natin siya, nang magpakilala siya sa atin at sa kanyang grasya ay nanampalataya tayo.

Tayo ngayon na itinuring na anak ng Panginoon ay tunay na kumpleto na– sapagkat, nasumpungan na natin ang kukumpleto sa ating buhay. Anuman ang ating kalagayan, sa karangyaan man o sa kahirapan ay mayroon tayong kapanatagan sa Panginoon.

Ang lahat ng ating pangangailangan ay ibinibigay ng Panginoon—kaaliwan sa kapighatian, kalakasan sa panahon ng kahinaan, pag- ibig sa mundong puno ng galit, kapayapaan at kapahingahaan, tunay at walang hanggang kaligayahan—tanging ang mga ito ay sa Panginoon lamang matatagpuan.

Mga bagay na hindi maibibigay ng anumang bagay o nilikha sa mundo.

Sino nga ba ang mayroon tayo sa langit kundi ang Panginoon lamang? at sino o ano pa ba sa mundo ang nanaisin natin maliban sa kanya?

Manghina man ang ating puso at katawan, mananatiling ang Panginoon ang ating kalakasan.

 

 

 

 

 

 

Two facets of God’s omnipotence

download
Now, where do you stand on the omnipotence of God? Are you rejoicing over it or are you grieving? (credits to the owner of this photo)

 

Psalm 21[a]

For the director of music. A psalm of David.

The king rejoices in your strength, Lord.
    How great is his joy in the victories you give!

You have granted him his heart’s desire
    and have not withheld the request of his lips.[b]
You came to greet him with rich blessings
    and placed a crown of pure gold on his head.
He asked you for life, and you gave it to him—
    length of days, forever and ever.
Through the victories you gave, his glory is great;
    you have bestowed on him splendor and majesty.
Surely you have granted him unending blessings
    and made him glad with the joy of your presence.
For the king trusts in the Lord;
    through the unfailing love of the Most High
    he will not be shaken.

Your hand will lay hold on all your enemies;
    your right hand will seize your foes.
When you appear for battle,
    you will burn them up as in a blazing furnace.
The Lord will swallow them up in his wrath,
    and his fire will consume them.
10 You will destroy their descendants from the earth,
    their posterity from mankind.
11 Though they plot evil against you
    and devise wicked schemes, they cannot succeed.
12 You will make them turn their backs
    when you aim at them with drawn bow.

13 Be exalted in your strength, Lord;
    we will sing and praise your might.

This  is a psalm of thanksgiving and exaltation to the mighty God who gives victory to His anointed and brings wrath to the wicked.

The writer of this psalm, David showed the two facets of God’s omnipotence, one which is the source of all good things and the other as the source of immeasurable wrath.

The Lord dealt with David bountifully and as he pondered upon the Lord’s works in his life, he cannot help but be amazed. David’s life began humbly as a shepherd who was challenged to fight the giant Goliath, might be that during those times, his heart’s desire was to beat Goliath so that he could peacefully go back in tendering his flock. But as he emerged victorious in his first battle, the Lord had already set more blessings for him and eventually led him to bigger battles won as the king of Israel.

David revealed in verse 4, his assurance of eternal life which is promised only to the children of God.

As David rules Israel, he was not just king but a victorious one, greater among all the kings in his time, his victories were made known to every land; he was an envy of all other kings. (v5)

But above all other blessings, David’s gladness was in possessing the joy in the presence of His King. (v6)

Despite his so- called accomplishments as king and position being the man after God’s own heart, David admitted that his trust lies only in the unfailing love of the Most High God. (v7)

Thus, with gladness he acknowledges the omnipotence of God, being the source of all his victories in this life and even in the life to come. (v1)

Meanwhile, the other side of God’s omnipotence only intensified the blessedness of those who are favored by God because, for those who are enemies with Him, his omnipotence is a curse.

For though the wicked freely roams and seems to get away with their wrongdoings for now, it was revealed in this psalm that victory is God’s at the end.

The wicked will be seized by the great hand of God and in His presence they will be consumed with blazing fire and all His wrath will be upon them, they will be destroyed for all eternity for they have done evil against the Lord. In his omnipotence they will not equal in His might, eternal damnation is surely for them.

Now, where do you stand on the omnipotence of God? Are you rejoicing over it or are you grieving?

If you are like David rejoicing over God’s might, all the more we should be humbled before our Holy God because we have done nothing to deserve such favor.

We were his enemies, sinful creatures, lover of the flesh and children of darkness. We were deserving of his wrath, for despite his many blessings, as our Creator, we did not seek Him, we pushed aside with our weak hands His strong and loving arms. Yet, by His grace through faith we have been saved.

He has given as ransom His beloved Son Jesus Christ to take our place, in Him the wrath of God was poured out. He was crucified like a shameless criminal although He never sinned to pay for our numerous and heinous sins. He gave us the victory over our toughest battle with sin.

With His power, He overcame death to secure a place in the presence of God for those who will believe and follow him. Praise God that even the faith to believe in Him and the will to follow Him were given by God.

Only through the blood of Jesus Christ that we are able to rejoice with David on the omnipotence of God, our God!

His mighty hand condemns us no more but instead embraces us and shields us from the evil one. He richly blessed us with life eternal and one day he would meet us and crown us in our glorified bodies, with unending blessings and joy eternal in His presence.

Let us then exalt God’s strength and sing and praise His might!

 

HEALTHY BODY AND HEALTHY SOUL FOR GOD’S GLORY

 

Image2278

Our reference verses are 1 Corinthians 3:16-17- Know ye not that ye are the temple of God, and [that] the Spirit of God dwelleth in you? 17 If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which [temple] ye are.

1 Corinthians 6:19-20– What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost [which is] in you, which ye have of God, and ye are not your own? 20 For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God’s.

I am actually struggling with this topic because obviously I am not healthy, I am actually obese and I have a poor immune system hence a need for me to take supplements ( check out this for the supplements I use–https://www.facebook.com/tres.maria.524)  to maintain the energy and strength my body needed to perform the tasks at hand.

So I was asking the Lord, what will I say to these students? (this was my manuscript when I was invited to speak before a group of students on the topic same as the title of this post) And then the Lord reminded me, that his grace is sufficient and we are comforted so that we can comfort our brethren.

I would like to speak to you about the importance of a healthy body.

Firstly, in 1 Corinthians 3:16-17, we are told that our body is the temple of the Holy Spirit. If our body is the temple of the Spirit then it is the temple of God, tayo ang sanktyaryo o tahanan ng Diyos. And we know na the temple of God is holy. We were actually given a glimpse of it in Isaiah 6:1-6-

“In the year that King Uzziah died, I saw the Lord, high and exalted,seated on a throne; and the train of his robe filled the temple. Above him were seraphim, each with six wings: With two wings they covered their faces, with two they covered their feet, and with two they were flying. And they were calling to one another:

“Holy, holy, holy is the Lord Almighty;
    the whole earth is full of his glory.”

At the sound of their voices the doorposts and thresholds shook and the temple was filled with smoke.

“Woe to me!” I cried. “I am ruined! For I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King,the Lord Almighty.”

Then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar.”

How awesome is that? And know that the seraphim are creatures without sin yet in the presence of the holy God they covered themselves. And Isaiah fell literally as he saw God’s glory in great display.

If then we are the temple of God, should we defile the house of the King? Halimbawa, nasa palasyo ka ng Royal family sa England, magdudumi ka ba doon? Magkakalat ka ba? Hindi di ba?..then remember that your body is the King of king’s temple, so do not defile it, how?

Of course, do not eat anything that will make it unhealthy, do not do things that are not acceptable to the King such as smoking, drinking, sexual immorality like premarital sex and the list goes on.

Secondly, in 1 Corinthians 6:19-20, we are told that we were bought with a high price. Let us go back to this point later because this is also related to having a healthy soul.

Let me tell you, how did I become obese? In my defense, I am born chubby but at least I maintained a normal weight until I went through an operation last 2009 because of ovarian cyst. My body mass changes from then on and last 2014 I went through another operation, this time they removed my right ovary, right fallopian tube and appendix. With only a little remaining ovary, I got hormonal imbalance when I tried losing weight.

You see, there are instances out of our control which make a person unhealthy. What am I trying to point out here? Well, wag tayong maging judgmental; because sometimes dahil merong may sakit o di kaya obese or sobrang payat eh sasabihin natin na hindi siya committed sa pangangalaga ng tahanan ng Panginoon. We should apply lessons we learn to ourselves not to our ‘katabi’.

Now, let’s tackle naman having a healthy soul. Here, let us link this topic to the second point in having a healthy body which I set aside a while ago.

So, we were bought with a price! What does that mean and how is it related sa healthy soul?

Here our reference verse is Ephesians 2:1-4. A person cannot have a healthy soul unless he is made alive in Jesus Christ. Having a saving relationship with Jesus Christ is the prerequisite for a healthy soul. Why?

In Ephesians 2:1, a person who is not born again through Jesus Christ is considered DEAD! PATAY! Alam niyo ang patay di ba? Kahit anong pakain mo dyan, hindi na yan magiging healthy, ni hindi nga rin unhealthy eh kasi he is DEAD!

A person will never have a healthy soul unless he has Jesus Christ in his life.

So kapatid kung ikaw yong hindi mo pa talaga kilala si Jesus Christ let me tell you now who he is and what He has done.

A person who does not know Christ is dead in his trespasses, kahit po anong gawin niya, he is inclined to do evil or sin against God, not even his good works will be merited para po makapunta siya sa tinatawag na langit o buhay na walang hanggan dahil sabi ng Panginoon sa kanyang salita, maging ang kanyang mabubuting gawa ay basahan sa paningin ng Diyos.

Ang Diyos po ay mapagmahal, siya po ay makapangyarihan , siya ang lumalang ng lahat ng bagay at siya ang nagpapatakbo sa lahat sa mundo, subalit ang Diyos ay makatarungan din naman po kayat nagtakda siya ng araw kung kalian ay lilitisin at parurusahan ang mga masasama.

Ngayon, dito may problema ang tao dahil ang pamantayan ng Diyos upang makamit ang buhay na walang hanggan ay perfection, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, be perfect for I am perfect, be holy for I am holy. At kung ang tao po ay hindi makakasama ng Diyos, ay tiyak sa dagat- dagatang apoy siya pupunta.

But praise God! Out of his love, pinadala po Niya si Hesu Kristo. Si Jesus Christ na Diyos at nagkatawang tao, namuhay na gaya natin subalit kailanmay hindi nagkasala, Siya ay namatay at ang umako sa kasalanan ng mga mananampalataya at susunod sa kanya. At sa ikatlong araw nabuhay siyang muli upang isecure na ang lugar sa langit ng mga taong mananampalataya at susunod sa kanya.

Si Jesus Christ ang tanging daan upang ang tao ay makalapit sa banal at makatarungang Diyos Ama.

Kung ikaw po ay totoong nanampalataya na kay Hesu Kristo, ikaw na ay bagong nilalang, binuhay ka na Niya sa ispirito, made alive in the spirit.

Dun ka palang magkakaroon ng healthy soul kapatid kapag buhay ka na kay Hesu Kristo.

Now let us link it to the second point kanina, we were bought with a price that is the blood of Jesus Christ our Lord and Savior.

If you have been a Christian for a long time already, makikita natin yong difference nung bago ka palang na kristyano sa matagal ka ng kristyano. Nung bago po tayo sa pananampalataya, grabe yong fire, ibang klase ang energy para kay Lord. Pero as time goes by, tila ba tumatanda din tayo sa pananampalataya, humihina, bumabagal, hindi na healthy gaya ng dati.

Why? It is because of the food we feed our souls.

Remember, pag bago kang kristyano, you eat God’s word daily, or every minute, yon bang may natikman kang masarap na pagkain for the first time at gusto mong ulit uliting namnamin, ganun din sa Word of God.

But, unfortunately, as time goes by parang nagsasawa ka or tinatamad na, which is hindi maganda for our soul.

In Matthew 4:4, the Lord Jesus himself said “Man shall not live by bread alone but in every word that comes from the mouth of  God”.

And if you are a christian na matagal na, do not settle for milk but look for solid foods kaya ka nagsasawa eh kasi dapat nagkakarne ka na pero until now naggagatas ka pa rin.

Deepen you study in the word of God. Feast on His word daily, namnamin through meditation and devotion.

I am reminded of a sin na hindi masyadong nabibigyan ng pansin at seemingly okay lang siya eh but in God’s word it is actually a sin, it is called gluttony or overeating. Now who’s guilty? Haha!

There are a lot of verses that tackles gluttony, but I considered Proverbs 23:2, mabigat kasi ito, it says—“put a knife in your throat if you are given to gluttony”.

 Philippians 3:19—19” Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things.)

Ipinasok ko siya dito kasi gluttony has something to do with the condition of the soul.

According to the bible gluttons are actually after satisfying the desire of their flesh which is through food.

Hear this, kelan ka kumakain ng sobra- sobra? Karamihan po kapag ang tao ay depress o malungkot. Instead of finding comfort in God, gluttons turn to food for comfort kaya mayroong ‘comfort foods’. Kaya may mga lasenggo, may mga addict. Because they have little or no faith at all in God that they thought the best way to deal with problems is to set it aside or find solutions through addiction.

Okay, so be warned and repent!

Aside from eating God’s Word, meron din yong tinatawag na exercise of faith.

Kung may exercise sa body meron din ang soul.

In 1 Timothy 4:8 it says– For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come.

What do we mean by this? After eating God’s Word, it should be practice or applied in life, we should live godly- lives.

In addition, we should also share the food we have, let us also share God’s word especially the gospel, as it is the great commission, we are commanded to preach the word.

In the practical sense naman, having a healthy body will complement the healthy soul and vice versa. You cannot have a healthy body when you do not have a healthy soul. Pag hindi healthy ang soul mo it affects your body, by experience I can attest to this. While it is difficult to have a healthy soul when you do not have a healthy body. How can you do quiet time and read the bible when you are tired and restless either because of overworking or overeating. In the same way pag may sakit ka, it is difficult to be at rest in his presence.

Our conclusion is, to be healthy both ways. And remember, His grace is sufficient and through Jesus Christ we can do all things!

 

What do you boast of?

Psalm 52

Why do you boast of evil, you mighty hero?
Why do you boast all day long,
you who are a disgrace in the eyes of God?
You who practice deceit,
your tongue plots destruction;
it is like a sharpened razor.
You love evil rather than good,
falsehood rather than speaking the truth.[c]
You love every harmful word,
you deceitful tongue!

Surely God will bring you down to everlasting ruin:
He will snatch you up and pluck you from your tent;
he will uproot you from the land of the living.
The righteous will see and fear;
they will laugh at you, saying,
“Here now is the man
who did not make God his stronghold
but trusted in his great wealth
and grew strong by destroying others!”

But I am like an olive tree
flourishing in the house of God;
I trust in God’s unfailing love
for ever and ever.
For what you have done I will always praise you
in the presence of your faithful people.
And I will hope in your name,
for your name is good.

The psalm we have read is about the blessedness of the children of God.

Si FPJ ang tinaguriang hari ng pelikula sa Pilipinas. Hindi man po ako fan ng tagalong movies ay hinangaan ko din si FPJ gaya ng maraming Pilipino. Pero marahil, hindi lamang ang pag- arte ni FPJ ang dahilan kung bakit malapit sa kanya ang mga tao kundi naniniwala po ako na ito ay dahil sa tema na tinatalakay sa kanyang mga pelikula. Kung saan sa una naaapi ang mga maliliit, ang mga mahihirap at tila walang pag-asa laban sa mga masasamang loob pero sa huli, nananaig ang kabutihan at nananalo ang mga mabubuti.

The same pattern can be seen comparing the theme of the movies to a believer’s life, based from the passage we read. In this life, we experience daily troubles, persecution and struggles whereas the evildoers seemingly are enjoying with their evil schemes to their advantage and our affliction.

Firstly, as young adults either involve in business or employment, we experienced persecution and are affected with unfair practices in this world.  Have you been coldly mistreated by your colleagues for disagreeing with their wrongdoings? Or they call you a “sip-sip” for reporting malpractices in your office? Or they are distant to you because they consider you ‘killjoy” for not hanging- out with them or going along with their “green-jokes” and naughty conversations? That even your promotion or salary raise is hindered because you did not exchange your Sabbath to overtime at work. I think we can all agree that we experienced these things and we felt during those times that we are alone and they see us as the minority unhappy employees.

Secondly, as businessmen and women, our basis for doing business go beyond the norms of the business world as we are commanded to be submissive entirely to God’s Word. Wherein, as we do business acceptable to God, our unbelieving business rivals go their own way or compromise to close a deal. We see that they easily succeed in building their own empire and earn more than we do, that at one point in our lives, we are tempted as well to compromise.

And brethren, this leads us to the third point, which I think is the hardest struggle of all, when seemingly the sinful man in us rules over the changed man. The seasons in our lives when the persecution is within, and we cannot sing the line, “greater is He whose living in me than He that is in the world”, when we give in to temptations. I could just imagine the ruler of this world taunting us saying, “nasa akin pa rin ang huling halakhak”. And we ask, is it really true that evil wins?

Praise God brethren! Because we all know the answer to that last question, to begin with, there is no battle between the devil and our God because even them that afflicts us were subject to our powerful, holy, just and loving God.

Remember Job who was tested by the enemy? And yet it was not so without God’s permission. And in verse 5 of our passage, it was made clear that the destiny of the evildoers is nothing but destruction at walang makakapigil sa Panginoon, not even their wealth, not even their mansions or their armies, God will uproot them and they cannot return when judgment comes to them. And God- willing, we might see that happen, antay- antay lang tayo and trust that our God is a just God, He will not let the guilty go unpunished.

Praise God even more brethren, because if there is a curse for the unrighteous, there is a blessing for the righteous or the believers of our Lord Jesus Christ. For us who trusts in the steadfast love of God, we will be like a green olive tree in the house of God. What a great comfort it is! Although we may feel that para tayong puno na napabayaan sa kalsada when we look at ourselves in this world, subalit hindi po pala, because God is actually taking care of us and we are safe in His house. He waters us daily, with His outpouring of grace and mercy. He prunes us daily, removing the unnecessary branches and leaves, which maybe are people, opportunities, careers, or idols in our hearts that are hindering us from growing into Christ-likeness. Sometimes He cultivates our soils, we undergo trials that we feel we are shaken, for us to be more rooted and immersed in His Word. And lastly, He loves us that He planted us in His house, not far from His sight and be with Him daily as we grow.

With that brethren, let us thank the Lord forever because of what He has done, and as we wait for His coming, let us have a foretaste of eternity in our worship tonight.

P_20150511_094721_NT.jpg